BiPAK / MBBR

BiPAK / MBBR

  • Uygun maliyetli olup geleneksel uygulamalara oranla düşük yatırım ve işletme maliyetine sahiptir
  • Benzer proseslere göre daha az alana ihtiyaç duyar
  • Hemen hemen tüm aktif çamur prosesine uygulanabilir. Tasarımda esneklik sağlar.
  • Kapasite artışlarında en pratik çözümdür. Eski tesislerin arıtım verimi ve kapasitesi kolaylıkla arttırılır.
  • Satbil işletme şartları sunar. Toksiklenme veya taşkın gibi durumlarda biyofilm tamamen etkilenmez ve sistem daha hızlı toparlanır.
  • Düşük çamur yaşı ve düşük sıcaklıklarda bile kararlı nitrifikasyon sağlar.

Reaktör içerisinde serbest olarak hareket edebilen biyofilm taşıyıcı yatak malzemesi içeren hareketli yataklı biyofilm reaktörleri (HYBR), hibrid sistemler içerisinde en fazla kullanılanlardan birisidir. Genellikle polietilenden üretilen ve çeşitli tipleri bulunan biyofilm taşıyıcı yatak malzemesi sayesinde reaktör içerisinde daha fazla biyokütle tutulabilmekte, daha stabil ve yüksek arıtma verimleri elde edilebilmektedir.

Hareketli Yataklı Biyo-Reaktör (MBBR) sistemi, biyolojik büyüme için çok geniş bir yüzey alanı oluşturmak amacıyla tasarlanmış binlerce özel biyo-kütle taşıyıcının kullanımıyla uygulanır. MBBR sistemi mevcut tesislerde uygulanabilir. Böylece ilave tank gereksinimi olmadan tesis kapasitesinin artırılmasını sağlar. Sistem hem BOD5 hem de azot, fosfor giderimi sağlar, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinde uygulanabilir. Esnek yapısı sayesinde yeni kurulacak tesislerde de maliyet avantajı sağlayan bir çözümdür.

Kataloğumuzu İncelediniz mi?

En ince detaylarla hazırladığımız bütün isteklerinizi bulabileceğiniz kataloğumuzu inceleyebilirsiniz