BiPAK / MBR

BiPAK / MBR

MBR Teknolojisinin Avantajları:

 • İlk yatırım açısından; daha az alan ihtiyacı
 • İşletme avantajları
 • Yüksek kalitede ve sürekli çıkış suyu eldesi,
 • Bakteriyolojik açıdan yüksek arıtım eldesi, 

MBR’ların Kullanım Alanları:

 • Evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların ileri arıtımı
 • Özellikle su havzalarına deşarj limitlerinin söz konusu olduğu durumlar
 • Yüksek kirlilik içeren suların arıtımı
 • Atıksulardan sulama suyu elde edilmesi ve geri kazanım projeleri
 • Konvansiyonel yöntemler için yerleşim alanının yetersiz olduğu durumlar
 • Kapasite artırışlarında atıksu arıtma tesisinin yetersiz kaldığı projeler
 • Yüksek su tüketimi olan proseslerde atıksuyun geri kazanımı

Membran Bio Reaktör (MBR) tipi atıksu arıtma tesisleri, bir Membran ultrafiltre ve aerobik biyolojik arıtma reaktörünün bileşiminden oluşan yeni bir atıksu arıtma teknolojisini kullanan sistemlerdir.

Biyolojik reaktör içine daldırılarak negatif basınçta çalışan daldırma tip Membran Filtre veya biyolojik arıtma gövdesinin dışına kurulan pozitif basınçta çalışan filtreler  olarak uygulanabilen   bu   teknikte,  biyolojik   arıtmadaki   atıksuyu   0,04   mikron   büyüklüğünde gözenekleri olan filtre dokusundan geçirilir. Atıksuda bu büyüklüğün üzerinde bulunan tüm katı  maddeler tutulurken  neredeyse hiç katı  madde  ve mikroorganizma içermeyen  atıksu arıtılmış olarak geri kazanılır.

Filtre yüzeyinde sağlanan sürekli akış ve belirli periyotlarla yapılan ters yıkama ve kimyasal temizleme sayesinde, membranların tıkanması önlenir.

Özellikle  MBR  tekniğinin  kullanıldığı  durumlarda  yüksek  arıtım  verimliliğinin  yanı  sıra biyolojik   arıtmada   çöktürme  havuzuna  gerek  kalmadığı  gibi  havalandırma havuzu  da konvansiyonel yöntemde olması gerekenden üçte biri kadar büyüklükte tasarlanabilir, böylece toplam yerleşim ve inşaat alanında %70’ in üzerinde tasarruf sağlanır.

Kataloğumuzu İncelediniz mi?

En ince detaylarla hazırladığımız bütün isteklerinizi bulabileceğiniz kataloğumuzu inceleyebilirsiniz