Endüstriyel atıksu arıtma tesisinden arıtılmış olarak gelen ve dizayn giriş değerini sağlayan atıksu, mevcut tesise ait filtrasyon sisteminde ( Zeolit Filtre Sistemi ) ön filtre işlemine tabi tutulmakta olup su besleme tanklarına alınmaktadır.

Besleme tankından besleme pompası ile su önce 14 m3/h kapasiteli Seramik Ultrafiltrasyon ünitesine terfilendirilerek filtre edilir. Ultrafiltrasyon ünitesi, set edilen zaman aralığında kimyasal dozlama yaparak geri yıkama işlemini gerçekleştirerek periyodik olarak kendini temizler

Filtre edilen su 15 m3 hacimli Reverse Osmos besleme tankına depolanmaktadır. 

Reverse Osmos besleme tankından terfilendirilen su osmos membranlarına basılarak ve üretilen su 45 m3'lük tanklarda depolanmaktadır.

Depolanan su sulama ve proseste kullanım amaçlı olacak kullanılacak olup, proseste kullanılacak olan su sisteme basılmadan önce Ultraviyole Dezenfeksiyon sisteminden geçirilerek olası patojen kirlenmeye karşı dezenfekte edilmektedir.

İlgili Resimler