Skretting Yem Üretim Tic A.Ş. 'de, evsel kullanımdan ve işletme bünyesinde kullanılan ünitelerin temizliğinden kaynaklı sulardan oluşan bir atıksu mevcuttur.

Kimyasal içeriğe sahip olmayan ve farklı kaynaklardan gelen atıksular karıştırılarak biyolojik atıksu arıtma tesisine gönderilir.
Debinin de uygun olması sebebiyle, atıksu özelliklerine en uygun yöntemlerden biri olarak ardışık kesikli reaktör tasarımı yapılmıştır. 
ilerde yaşanabilecek kapasite artışları için paket arıtma sistemleri esnek opsiyonlar yaratabilmektedir.
işletmeden gelen makine temizlik sularında yaş oranının fazla olması sebebiyle, evsel nitelikli atıksu ile karışmadan önce,içeriğindeki yaş DAF (Dissolved Air Flotation) Sisteminden geçirilir. Bu ünitedeki yaş giderim oranını kontrol altında tutmak ve verimi yükseltmek amacıyla NaOH , FeCl3 ve gerekli görülmesi durumunda PE ( Polielektrolit ) dozlanır. DAF ünitesi girişindeki PH sürekli kontrol altında tutulur.
Lavabolardan ve vakum pompasından kaynaklı evsel nitelikli sular, helezon tip ince ızgaradan geçirilerek dengeleme tankına alınır. 
Ayrı bir hat üzerinde DAF ünitesinden geçirilen ekstruder yıkama suyu, ızgara kanalında evsel nitelikli atıksu ile karıştırılarak dengeleme tankında toplanır.
Bu tankta homojen hale getirilen atıksu, sabit debiyle paket atıksu arıtma ünitesine alınır.
Paket atıksu arıtma ünitesi ardışık kesikli sistem olarak dizayn edilmiştir. Bu bölme hem biyolojik arıtma hem de blowerların durudurulduğu süre içerisinde çöktürme tankı olarak kullanılır. Akabinde depolandığı bölmede, klor ilavesiyle dezenfeksiyon gerçekleşir.
Biyolojik olarak arıtılan atıksuyun yeniden kullanımı planlandığı için, bu aşamadan sonra sisteme ultrafiltrasyon ünitesi eklenmiştir. 
Bu ünite yardımıyla mikron seviyesinde filtrasyon yapılan atıksu içerisindeki askıda katı maddeler ve bakteriler giderilir.
Sistemde oluşan çamur, uygun kapasitede seçilen filtre pres ünitesi yardımıyla susuzlaştırılarak sistemden uzaklaştırılır.
Akışkanlığı giderilen ve su içeriği düşürülen arıtma çamuru, katı atıklarla birlikte bertaraf edilir.