Ortadoğu Savunma Teknolojileri için tasarımı yapılan atıksu arıtma tesisine gelen evsel nitelikli atıksular, biyolojik atıksu arıtma tesisine gönderilecektir

Atıksu buradan , sabit debiyle paket atıksu arıtma ünitesine alınır. Biyolojik Reaktör ardışık kesikli olarak dizayn edilmiştir. Bu bölme hem biyolojik arıtma hem de blowerların durdurulduğu süre içerisinde çökterme tankı olarak kullanılacaktır. Akabinde arıtılan suyun depolandığı bölmeye terfilendirilmesi sırasında, klor dozlaması yapılarak dezenfeksiyon gerçekleşecektir. 
Biyolojik olarak arıtılan atıksuyun yeniden kullanımı planlandığı için, bu aşamadan sonra sisteme ULTRAFİLTRASYON ünitesi eklenmiştir. Bu ünite yardımıyla 0.02 mikron seviyesinde filtrasyon yapılan atıksu içerisindeki askıda katı maddeler ve bakteriler giderilmiş olur. 
Ultrafiltrasyon ünitesi PLC kontrollü olup, işletme aşamasında insan müdahalesine gerek duymamaktadır. Asit, Kostik ve Klor ile gün içinde programlanan zaman aralıklarında kendini kimyasal yıkama yaparak temizlemektedir.